Over VASTWEL gesproken

…. De Missie ….

VASTWEL is een van de initiatieven van het Leer- en Inspiratiehuis van het Sint Catharinadal in Oosterhout. ( zie https://sintcatharinadal.nl/ )

De traditionele Vastentijd en Ramadan zijn niet meer exclusief. Steeds meer mensen laveren, zoeken verbinding met zichzelf en met anderen, willen bewuster keuzes maken, steeds meer met uitgangspunten als: Koester de mens, koester de planeet, het een verbindt het ander en samen zijn we sterker. Steeds meer doen we aan zelfreflectie door met een open en eerlijke blik naar je “ik” te kijken en van daaruit te dromen, te durven en te doen.

VASTWEL wil jaarlijks in de vastenperiode, van Carnaval tot Pasen, mensen inspireren om gedurende deze veertig dagen (letterlijk een quarantaine!), ieder op de eigen manier hiermee aan de slag te gaan. VASTWEL reikt een veelheid van activiteiten aan die een rimpeleffect beogen en die niet belerend bedoeld zijn. Ieder jaar wordt er een thema aangereikt dat in overleg wordt uitgewerkt met partners die maatschappelijk, cultureel en of religieus verbonden willen zijn. Het programma bevat diverse onderdelen en disciplines zoals theater, film, dans, lezingen, het lezen van boeken, workshops, etc.

VASTWEL ontwikkelt, samen met scholen en leerlingen, educatiemateriaal voor jong en oud. Deze samenwerking levert een mooie kruisbestuiving op die inspireert en motiveert omdat we van elkaar leren en nieuwe inzichten en manieren van kijken ontdekken.

De programmering van de activiteiten richt zich op een inclusieve bewuste samenleving, waarbij gebaande paden worden verlaten, men inspiratie ervaart en verborgen passies en talenten zichtbaar worden. De activiteiten zullen soms schuren, de ene keer is het een beleving of herbezinning, de andere keer een ontmoeting van binnen met buiten. De deelname aan de activiteiten kan ruimte geven aan jezelf, je ontmoet andere gelijkgestemden en er kunnen bijzondere gesprekken ontstaan binnen het thema.

VASTWEL maakt het programma voor de regio Oosterhout, maar vindt het belang van bewustwording belangrijk genoeg om het over die grenzen heen te laten gaan. En zoekt dan ook naar verbindingen daarbuiten. VASTWEL wil graag expertises en programma’s delen en anderen inspireren en motiveren.

De thema’s spreken tot de verbeelding en bieden veel mogelijkheden om het verhaal te vertellen, te laten voelen en te beleven. Ze nodigen uit om op een eigen(tijdse) manier een bijdrage te leveren aan onze maatschappij en de zingeving van het eigen leven.

Daag jezelf uit en deel het met een ander!

Vasten vertaald naar deze tijd kan staan voor:

  • Veertig dagen bewust omgaan met eten, geen of veel minder vlees, geen of veel minder fastfood, geen suikerhoudende frisdranken of zo weinig mogelijk suikers .
  • Veertig dagen bewuster omgaan met roken, alcohol drinken, drugs gebruiken.
  • Veertig dagen anders omgaan met je telefoon, bijvoorbeeld …. dagen geen Facebook, geen Instagram, geen WhatsApp.
  • Veertig dagen bewust bezig zijn met circulaire economie en dit toe te passen in je dagelijks leven, bijvoorbeeld geen plastic of zo weinig mogelijk plastic.
  • Veertig dagen aandacht om respectvol en geweldloos te communiceren.
  • Veertig dagen bewust nadenken over de zin van ons bestaan, zoveel mogelijk de stilte opzoeken, retraites of meditaties bijwonen.
  • Veertig dagen ……..vul zelf maar in ….

Neem de tijd en onderzoek wat voor jou een uitdaging is om je veertig dagen op te focussen. Zet je uitdaging op papier, maak een soort contractje met je zelf. Als je lef hebt deel het met anderen, laat zien dat je er mee bezig bent!

Kijk eventueel online hoe andere het doen, dat zorgt voor meer kennis en inzicht.

Veertig dagen de tijd voor oases van bezinning, van tijd & eeuwigheid