Contact

VastWel is een van de initiatieven van het Leer- en Inspiratiehuis van het Sint-Catharinadal in Oosterhout 

 

Team Vastwel 2024:

Miranda van Bragt | Jaap Oomen | Bianca van Poppel | Jeroen Vorspaget

 

Met dank aan:

Gemeente Oosterhout – Catharina Parochie – Caritas Catharina Parochie – Geerts, Van advies verzekerd  – Ron Akkermans – Carel van den Boogaard – Robert van den Boogaard – Ad Nagtzaam – Cees van Pruijsen – Cees Verwater – ORTS – Mgr. Frencken College – St Oelbert gymnasium – Theater de Bussel – Theek 5 – Piet van der Pluijm – Monique Bullens – Sven van der Wal – Kiek Joustra – Joep Struyk – Ton Stevens – Thomas Kop – Johan Datema – Wim Smit – Guus Beenhakker – Stichting Ludens – H19 centrum voor de kunsten – Toon Oomen – Daniel Oomen – Hans Keur – Coen Halters, KEK – Noelle van Engelenburg – Schola Cantorum – Franck Ploum – Capella Vacalis – Hubert Windhorst, Senia –Klusploeg Sint Catharinadal, Schonk, Schul &Compagnie, makelaardij

Neem contact op:

  Het project ‘VASTWEL’ is een initiatief van het Leer- en Inspiratiehuis van Sint-Catharinadal.

  Sinds 1647 wonen en werken de zusters Norbertinessen van Sint-Catharinadal onafgebroken in Oosterhout. Vanuit de eerbied voor het verleden, de dankbaarheid voor het heden en met vertrouwen in de toekomst, zijn er keuzes gemaakt om het religieuze erfgoed te behouden en te vitaliseren. Het Gastenhuis is volledig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd; welkom in het huis waar de stilte woont! Er is een wijngaard aangelegd; levende ranken verbonden aan elkaar! De koeienstal is omgebouwd tot Wijnhuis de Blauwe Camer. De wijn rijpt er en men kan er genieten van spijs en drank; samen delen in ontmoeting! De Kloosterwinkel in geopend; onderscheidend en vol betekenis!

  Het Leer- en Inspiratiehuis

  Een klooster tussen de wijnranken, een prachtige Bijbelse metafoor. Sint-Catharinadal, baken van rust en zingeving. Inspiratiebron en centrum van spiritualiteit; er is “Werk aan de Wijngaard!”

  Vanuit deze opdracht, en het besef dat ze een cultureel en geestelijk erfgoed beheren, maken de zusters verbinding met anderen om in deze tijd van betekenis te zijn voor de mensen om hen heen. Met aandacht en stilte, die al meer dan zeven eeuwen het leven van Sint-Catharinadal bepalen.

  Het Leer- en Inspiratiehuis wil een plek zijn voor hen die zoeken naar bezinning en persoonlijke ontwikkeling. 

  De grens tussen geloof, zingeving en spiritualiteit wordt tegenwoordig minder scherp beleefd dan vroeger. In alle rust meegaan op het ritme van het klooster en even stilstaan bij deze zaken, mag zich verheugen in een toenemende belangstelling, ook bij degenen die zich in de traditionele Kerk niet (helemaal) meer thuis voelen. Het Leer- en Inspiratiehuis hoopt te voorzien in een maatschappelijke behoefte op dit gebied. 

  Meer informatie: www.sintcatharinadal.nl