Over VASTWEL gesproken

Contact

VastWel is een van de initiatieven van het Leer- en Inspiratiehuis van het Sint-Catharinadal in Oosterhout in samenwerking met H 19 Centrum voor de Kunsten, Theater De Bussel, Bibliotheek Theek 5, Catharinaparochie Oosterhout en het Mgr Frencken college.

Team Vastwel:

Walther Halters | Arjan van Dijk | Miranda van Bragt | Frans Verkooijen | Bianca van Poppel

Met dank aan:

Schola Cantorum Oosterhout, Martens Kunststoffen, Caritas Oosterhout,Theo Adriaanse, Antonius kerk, Harrie Hendriks, Hans de Hoogh, Sjanzé Tweedehandskleding, Speelgoedmuseum, Samen Top Dorinda Wolff, Hans Keur, Nicole Smans, Coen Halters (KEK Promotionele producten Oosterhout), ORTS, ROS Drimmelen, Fijnevent, Toon Oomen, Geerts Financiële dienstverleners, Schonck Schul & Compagnie, Cecile van Schie, BWZ Verhuur, gemeente Oosterhout, Walther Ligtvoet, Hans Bellingwout, Bert Oudenhoven, Jasper van Deurzen

Neem contact op:

  Het project ‘VASTWEL’ is een initiatief van het Leer- en Inspiratiehuis van Sint-Catharinadal.

  Sinds 1647 wonen en werken de zusters Norbertinessen van Sint-Catharinadal onafgebroken in Oosterhout. Vanuit de eerbied voor het verleden, de dankbaarheid voor het heden en met vertrouwen in de toekomst, zijn er keuzes gemaakt om het religieuze erfgoed te behouden en te vitaliseren. Het Gastenhuis is volledig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd; welkom in het huis waar de stilte woont! Er is een wijngaard aangelegd; levende ranken verbonden aan elkaar! De koeienstal is omgebouwd tot Wijnhuis de Blauwe Camer. De wijn rijpt er en men kan er genieten van spijs en drank; samen delen in ontmoeting! De Kloosterwinkel in geopend; onderscheidend en vol betekenis!

  Het Leer- en Inspiratiehuis

  Een klooster tussen de wijnranken, een prachtige Bijbelse metafoor. Sint-Catharinadal, baken van rust en zingeving. Inspiratiebron en centrum van spiritualiteit; er is “Werk aan de Wijngaard!”

  Vanuit deze opdracht, en het besef dat ze een cultureel en geestelijk erfgoed beheren, maken de zusters verbinding met anderen om in deze tijd van betekenis te zijn voor de mensen om hen heen. Met aandacht en stilte, die al meer dan zeven eeuwen het leven van Sint-Catharinadal bepalen.

  Het Leer- en Inspiratiehuis wil een plek zijn voor hen die zoeken naar bezinning en persoonlijke ontwikkeling. 

  De grens tussen geloof, zingeving en spiritualiteit wordt tegenwoordig minder scherp beleefd dan vroeger. In alle rust meegaan op het ritme van het klooster en even stilstaan bij deze zaken, mag zich verheugen in een toenemende belangstelling, ook bij degenen die zich in de traditionele Kerk niet (helemaal) meer thuis voelen. Het Leer- en Inspiratiehuis hoopt te voorzien in een maatschappelijke behoefte op dit gebied. 

  Meer informatie: www.sintcatharinadal.nl