Ga jij de uitdaging aan?

 

EDUCATIEF PROGRAMMA

VASTWEL VASTWEL vindt het waardevol om juist ook alle leeftijden te
betrekken bij het programma en het thema. Om gedurende deze 40
dagen (letterlijk een quarantaine), ieder op de eigen manier hiermee
aan de slag te gaan.
Niet op een belerende maar juist op een inspirerende en motiverende,
manier..
Dit jaar is het thema Macht & Mededogen: een thema wat volop in de
kranten en op tv wordt uitgemeten. Een thema van alle tijden en het
nodigt uit om het vanuit verschillende perspectieven te bekijken.
VASTWEL organiseert, nu voor het vierde jaar, een veelheid aan
activiteiten binnen verschillende (kunst)disciplines en voor jong en
oud. We oriënteren breed op het thema en werken graag samen met
andere partners, willen jong en oud samenbrengen. We nodigen
jongeren uit een stem te laten horen en een stempel te drukken op het
materiaal.
Ook dit jaar biedt het thema veel mogelijkheden om verhalen te
vertellen, ervaringen en inzichten te delen, te leren van elkaar en te
laten voelen en te beleven. Het nodigt uit om op een eigen(tijdse)
manier hiermee aan de slag te gaan en bewust te worden van de
betekenissen die de woorden in zich hebben.
Bij de opdrachten is een presentatie en een lesbrief beschikbaar
Voor meer informatie, vragen of opmerkingen
m.vanbragt@frenckencollege.nl

Lesmateriaal en inspiratie:

Bullet journal 40 dagen Macht & Mededogen
40 dagen een aan de slag met het thema: actief dan wel passief, groots of juist heel klein, van dichtbij of van heel ver: het is niet zwart of wit. Het biedt mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan over het thema, je hoort andere inzichten en neemt kennis van en krijgt misschien compassie voor elkaar. De opdrachten/cq afbeeldingen geven hiertoe een aanzet.
macht&mededogen zwartwit

Het volk van Mededogen
Als je iets niet wil vergeten schrijf je het op je hand, als je het voor je leven wil blijven herinneren neem je een tatoeage. Van de geschiedenis van de tatoeage tot aan teksten over mededogen. Op de huid geschreven, voor het leven in je geheugen gegrift.
Leerlingen van het Mgr. Frencken College gingen op zoek naar waardevolle teksten en schreven deze op de huid. En zo werd het volk van Mededogen geboren..
mededogen op de huid

Power in de Mode
Mode is van oudsher een persoonlijk expressiemiddel, een medium om betekenis mee uit te drukken, een middel om status te creëren. Je kleding zegt iets over je identiteit, wie je bent, waar je vandaan komt en waar je bij wilt horen. Maar ook welke boodschap je wil uitdragen. Leerlingen uit 5 Havo van het Mgr. Frencken College vragen met hun t-shirt aandacht voor iets waar zij voor staan. De macht van de mode en het individu!
Macht & Mode
Macht&Mededogen op je shirt

Voor hetzelfde geld!
Leerlingen uit de 2e klas van het Mgr. Frencken College hebben zich verdiept in het thema en kozen een onderwerp wat hen aan het hart ging. Zij hebben geldbiljetten ontworpen waarbij de ene kant staat voor macht en de andere kant voor mededogen.
Deze biljetten worden geëxposeerd op plekken waar geld een rol speelt, macht aan de orde van de dag is en mededogen een essentieel onderwerp van het gesprek (zou moeten zijn)
Macht&mededogen in de kunst