Datum & Tijd
29 maart 2024
10:00 - 12:00 uur

Locatie
Speelgoedmuseum Op Stelten
Zandheuvel 51
4901 HT Oosterhout


Een interactieve rondleidingen voor mensen met Alzheimer (en andere vormen van dementie) en hun mantelzorgers. In een kleine groep kijk je op een actieve manier naar speelgoed. Wat zie je? Welk gevoel krijg je erbij? Waar doet het je aan denken? Je gaat hierover met elkaar in gesprek.Deze manier van ‘samen kijken’ heeft een bewezen positieve invloed op het zelfvertrouwen en de stemming van mensen met dementie en komt ook de relatie met hun mantelzorger ten goede. Bovendien biedt het museum een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen, waarbij samen gespeeld kan worden. De rondleidingen worden verzorgd door speciaal opgeleide museum-vrijwilligers. De focus ligt niet op de ziekte maar op het beleven van een positieve en inspirerende ochtend. We bekijken de animatie Retrogenese van Suus Hessling , die in duidelijke taal en begrijpelijke plaatjes laat zien wat er kan gebeuren als iemand alzheimer krijgt. Er is tevens werk te zienvan leerlingen uit 4VWO van het Mgr Frencken College. Zij hebben uit collectie een keuze uit het speelgoed gemaakt en dit op diverse manieren getekend en tot een spel verworven.

SpeelgoedMuseum,Zandheuvel 51, Oosterhout 10.00 uur – 12.00 uur