Datum & Tijd
9 maart 2024
14:30 - 15:30 uur

Locatie
Sint Catharinadal
Kloosterdreef 3
Oosterhout


Het lijden van Jezus en het menselijk leed, zoals te zien is in de Kruiswegstaties van Servaes en de film La Passion de Jeanne d’Arc, dienen ter inspiratie voor deze lezing. Het is een kunstbeschouwelijke reis waarin zowel kunstwerken uit het verleden als het heden een plek hebben. Miranda van Bragt vertelt u meer over de context en er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over het thema.

Sint-Catharinadal (Amalia van Solmszaal), Kloosterdreef 3, Oosterhout, 14.30 uur ,een vrijwillige bijdrage is lief